Google

Novinky ze společnosti Google

  1. O společnosti Google
  2. Novinky ze společnosti Google
  3. Tiskové centrum Google ČR
  4. Zpravodajské oznámení

Google spouští další kolo grantů na podporu online žurnalistiky

V dubnu loňského roku Google představil Digital News Initiative (DNI), iniciativu podporující kvalitní novinařinu technologickými novinkami, do níž jsou zapojeni i významní evropští vydavatelé. V rámci DNI otevřel Inovační fond, který rozděluje celkem 150 milionů eur projektům na vývoj nových obchodních modelů vydavatelství a rozvoj digitální žurnalistiky. V prvním kole žádostí o podporu Inovační fond obdržel přes 1 000 projektů z 30 evropských zemí a v únoru oznámil, že mezi 128 z nich rozdělí 27 milionů eur.

Ve čtvrtek 2. června se otevírá druhé kolo grantů s uzávěrkou 11. července a opět mají šanci i žadatelé z České republiky. V prvním kole uspělo pět českých projektů, které si rozdělí 21 milionů korun. Jedním z nich je Press Start, první globální crowdfundingová platforma pro reportéry ze zemí, v nichž nepanuje svoboda tisku. Projekt novým způsobem řeší to, jak finančně podpořit nezávislé novináře v rozvojových státech nebo zemích procházejících transformací.

Vyhodnocení druhého kola se odehraje v říjnu a výsledky budou oznámeny v prosinci. Inovační fond je otevřený širokému spektru žadatelů – velkým vydavatelstvím, jednotlivým médiím, kolaborativním projektům i jednotlivcům ze zemí Evropské unie a Evropského sdružení volného obchodu.

Google chce podpořit nové nápady, které budou mít pozitivní vliv na digitální novinářskou tvorbu a udržitelnost zpravodajského odvětví. Mohou být i experimentální, ale zároveň musí mít stanovené konkrétní cíle a výraznou digitální součást. První výběr projektů provádí projektový tým sestavený z mediálních odborníků a zástupců společnosti Google, vybrané přihlášky pak finálně vyhodnotí třináctičlenná Rada fondu.

Způsoby financování projektů jsou rozděleny do tří kategorií:
  • Prototypy: určeno organizacím a jednotlivcům, kteří splňují podmínky financování a potřebují na svůj projekt částku do 50 tisíc eur. Projekty tohoto typu se teprve začínají rozvíjet, nejsou zatím dokonale naplánované a otestované. Google pokryje 100 % nákladů.
  • Středně velké projekty: určeno organizacím, které splňují podmínky a požadují až 300 tisíc eur. V tomto případě Google financuje 70 % celé částky.
  • Velké projekty: určeno organizacím, které splňují podmínky a potřebují na svůj projekt více než 300 tisíc eur. Google pokryuje 70 % nákladů na projekt až do výše 1 milionu eur.

Větším projektům v rámci mezinárodní nebo jiné spolupráce a také těm, které zásadně ovlivní zpravodajský ekosystém, může být udělena výjimka a tedy i vyšší dotace.

Informace o Inovačním fondu: https://www.digitalnewsinitiative.com/fund/

Údaje k prvnímu kolu žádostí: https://www.digitalnewsinitiative.com/index.html#main

Odpovědi na další otázky k fungování fondu: https://www.digitalnewsinitiative.com/fund/faqs.html

Co je Digital News Initiative?
Internet zásadně mění činnost vydavatelství a produkci zpráv, stejně jako způsob, jakým lidé konzumují zpravodajství. Tradiční obchodní modely přestávají fungovat. Google chce být pro vydavatele partnerem a pomoci jim vyrovnat se s probíhající transformací. Proto v dubnu 2015 založil Google společně s 11 předními evropskými vydavatelstvími Digital News Initiative. Jjeím cílem je podpra kvalitní žurnalistiky prostřednictvím technologií a inovací. Dnes je do činnosti DNI zapojeno přes 150 mediálních domů a dalších organizací v Evropě. DNI tvoří tři pilíře: vývoj produktů, Inovační fond a výzkum a vzdělávání.

https://www.digitalnewsinitiative.com/

Štítky: , ,