Google

Novinky ze společnosti Google

  1. O společnosti Google
  2. Novinky ze společnosti Google
  3. Tiskové centrum Google ČR
  4. Zpravodajské oznámení

Google opět zve české firmy do Exportního akcelerátoru

České firmy i letos dostanou příležitost naučit se, jak efektivně expandovat do zahraničí

Po úspěšném pilotním ročníku projektu Exportní akcelerátor Google pomůže dalším českým firmám s expanzí na zahraniční trhy pomocí digitálního marketingu. Vzdělávací projekt, který odstartuje v polovině dubna, navíc letos tematicky rozšíří. Do akcelerátoru se mohou české firmy hlásit ode dneška do 20. března na webové stránce exportniakcelerator.cz. Iniciativa je součástí celoročního programu Googlu “Pomáháme Česku růst”, jehož hlavním pilířem je posílení digitálních dovedností podnikatelů, firem a studentů.

Exportní akcelerátor je sérií bezplatných školení a workshopů. Je určen firmám všech velikostí, které zvažují vstoupit na první zahraniční trh nebo už v cizině prodávají a chtějí dále expandovat. Hlavní náplní programu je intenzivní školení v exportním digitálním marketingu vedené významnými osobnostmi české a slovenské marketingové scény. 

“Výsledky loňského ročníku ukázaly, že podpora firem prostřednictvím Exportního akcelerátoru dává velký smysl a přináší velmi rychle výsledky. Firmy, které se do projektu zapojily, od té doby pronikly na desítky nových trhů, úspěšně uvedly na trh nové produkty nebo si našly nové investory,” říká Jan Vraný, obchodní ředitel českého Googlu a pokračuje: “Je zbytečné opakovat chyby, kterých se při vstupu na nové trhy dopustili ostatní. V Exportním akcelerátoru máte možnost využít podporu od Googlu, partnerských agentur a úspěšných exportérů, a tím výrazně zvýšit své šance na úspěch. Vyzbrojíme firmy potřebnými nástroji, pomůžeme jim najít vhodné trhy a uspět na nich.” 

V roce 2015 projekt absolvovalo 12 firem, převážně z oblasti IT a technologií. K zajímavým úspěchům akcelerátor pomohl mimo jiné firmám AngelCam a AppSatori. Dokázaly zvolit správnou strategii, nastartovaly novou fázi růstu a nyní se intenzivně zaměřují na pečlivě vybrané trhy. Firmě AngelCam se navíc podařilo získat významného investora.

Účast v Exportním akcelerátoru pomohla společnosti AppSatori velmi rychle nastartovat adopci jejich nástroje SignatureSatori určeného pro nastavení podpisu v e-mailu. „Exportní akcelerátor nám pomohl lépe pochopit logiku fungování globálního trhu a usnadnil pozicování našeho produktu. Díky propojení podobných firem jsme získali cenné know-how nejen od globálních společností, ale také od kolegů, kteří řeší stejné typy problémů jako my,“ říká Ivan Kutil, growth hacking manager produktu SignatureSatori.

Firmy, které se chtějí do projektu zapojit, se mohou až do 20. března hlásit na exportniakcelerator.cz v záložce Registrace. Do programu se pak dostanou ty registrované firmy, které v co nejvyšší míře splní dvě základní kritéria. “Hlavním kritériem pro přijetí do programu bude exportní potenciál produktů nebo služeb přihlášených firem. Důležitá je také ambice navýšit tempo růstu na cizích trzích s využitím digitálního marketingu,” říká Jan Poštulka, Export manager Googlu pro Česko a Slovensko. 

Na základě zpětné vazby od účastníků loňského akcelerátoru se Google ve spolupráci s partnery plánuje dotknout i dalších pro exportéry klíčových témat - mimo digitálního marketingu -  například distribuce, cenotvorby nebo právních záležitostí. Na seriálu workshopů budou přednášet experti z Googlu, zástupci předních digitálních agentur a také úspěšných digitálních exportérů. 

Digitální akcelerátor je součástí celoročního programu “Pomáháme Česku růst”, kterou český Google spustil před několika dny. Jejím cílem je posílení digitálních dovedností potřebných pro podnikání nebo rozvoj kariéry. Prvním krokem v této snaze bylo otevření bezplatné online vzdělávací platformy Digitální garáž určené širokému spektru uživatelů bez rozdílu vzdělání či věku.

Více informací o vzdělávacím projektu Exportní akcelerátor na exportniakcelerator.cz.

O programu Pomáháme Česku růst
Jde o celoroční program českého Googlu, jehož hlavním pilířem je vzdělávání a rozvoj digitálních dovedností podnikatelů, malých a středních firem, exportérů, studentů a všech, kteří chtějí dál rozvíjet vlastní kariéru. Program vychází z toho, že pro úspěch je dnes nejdůležitější umět využít prostředí internetu. Internet umožňuje každému začít podnikat, rozvíjet firmu, exportovat, programovat, vytvářet vlastní obsah a najít si vlastní publikum. 

Google nabízí nástroje a technologie, které lidem umožňují tuto šanci plně využít, předpokladem úspěchu jsou však základní digitální dovednosti. Proto Google podporuje stále více Evropanů v tom, aby si je osvojili. Podnikatelům a firmám chce pomoci růst a rozvíjet jejich podnikání,  tvůrcům a kulturním a neziskovým organizacím nabízí další online nástroje a služby (Google Apps pro neziskovky, YouTube pro neziskovky, Google Grants, Kulturní institut apod.).

Štítky: , , , ,