Google

Novinky ze společnosti Google

  1. O společnosti Google
  2. Novinky ze společnosti Google
  3. Tiskové centrum Google ČR
  4. Zpravodajské oznámení

Češtinu v Překladači Google vylepšuje přes 20 tisíc dobrovolníků

21. 2. je Mezinárodní den mateřského jazyka 

Více než 500 milionů lidí po celém světě využívá každý měsíc Překladač Google, který jim pomáhá prolomit jazykové bariéry, a zprostředkovává jim tak informace, které by pro ně jinak byly nedostupné. Na tom, aby kvalita poskytovaného překladu byla co nejlepší, však nepracují pouze superpočítače využívající statistické metody. Každý den se do tohoto procesu ve svém volném čase zapojují miliony jeho uživatelů. Jen v České republice je takových nadšenců více než 20 tisíc. V těchto dnech navíc Překladač Google rozšiřuje záběr podporovaných řečí o dalších 13, kterých je tak již více než sto.

Internetový Překladač Google využívá více než 500 milionů uživatelů měsíčně, ať už je to přímo na stránce Překladače, v prohlížeči Chrome či v mobilních aplikacích. Ti denně provádějí více než miliardu překladů, což představuje zhruba množství textu ukryté v milionu knih.

Technologie, která toto umožňuje, se již deset let zakládá na statistickém strojovém překladu, který využívá oficiální překlady dokumentů publikovaných například OSN nebo Evropskou unií. Překládá proto kontextově celé věty, a překlad je tak lepší a více odpovídá běžně používanému jazyku.

Uživatelská komunita Překladače Google
Ani nejlepší počítačové algoritmy však nejsou schopny nahradit člověka. Na tom, aby překlady byly co nejlepší, proto pracuje i online komunita sdružená kolem Překladače Google. Je složená z milionů uživatelů této služby, kteří sdílejí své nadšení pro cizí řeči a ve svém volném čase upravují překlady do vybraných jazyků. Dodávají tak strojovému překladu „lidský dotyk“ a cit. Každý z dobrovolníků si může vybrat, zda chce upravit či hodnotit již existující překlad, ale i samostatně překládat vybrané fráze.

Přispěvatelů v českém jazyce je více než 20 tisíc a od června 2014 již přispěli více než 700 tisíckrát. Nejvíce, téměř 10 tisíc, příspěvků v jeden den zadala češtinářská komunita do Překladače bezprostředně po loňském Dni mateřského jazyka. To, že hlavní motivací dobrovolníků upravujících překlady je láska k jazykům a radost z pomoci ostatním, potvrzují i dva nejaktivnější čeští přispěvatelé Ondřej Váňa a Vojtěch Ernest. Oba se překladům v Překladači Google věnují jen „rekreačně“ a nejsou profesionální překladatelé. 

„Do komunity jsem se zapojil spíše ze zvědavosti. Překladač Google sám často používám, a jsem tedy rád, že mohu pomoci k jeho zlepšení. Není to ale činnost, které bych se věnoval pravidelně. Je to pro mne další příležitost, jak využít a popřípadě i zlepšit své jazykové schopnosti,“ říká student gymnázia Ondřej Váňa. Překlady upravuje pouze pro anglický jazyk, kterému by se chtěl i v budoucnu profesionálně věnovat.

Vojtěcha Ernesta také motivuje, že může pomoci ostatním, aby lépe porozuměli cizím jazykům. „Chtěl jsem přispět svou troškou ke zlepšení překladů, a tím pomoci ostatním lidem, kteří nevládnou cizím jazykem natolik, aby byli schopni číst cizojazyčné texty sami. Při překládání jsem si uvědomil, že lidé používají Překladač na překládání vět a slov z jejich každodenního života (návod na pračku, internetový formulář, text písničky, technický manuál, návod k přístrojům, recepty...). Tím větší smysl to má pro mne, neboť vidím na vlastní oči, že se jedná o věc, která pomáhá lidem,“ dodává.

Češtinářská komunita Překladače Google v číslech
  • Celkový počet příspěvků (od června 2014 do dnešního dne) je téměř 700 tisíc
  • Celkový počet přispěvatelů je přes 20 tisíc
  • Nejvíce příspěvků během jednoho dne bylo zadáno 23. 2. 2015, tedy bezprostředně po Mezinárodním dni mateřského jazyka – téměř 10 tisíc
  • Nejpopulárnější jazyková kombinace s češtinou je angličtina, která tvoří 99 % příspěvků. Zbylé procento se pak dělí mezi němčinu a slovenštinu.

Nové jazyky v Překladači Google
  • Fríština, havajština, korsičtina, kurdština, kyrgyzština, lucemburština, paštština, samojština, sindhština, skotská galština, šonština a xhoština
  • Celkem více než 100 jazyků

Rozhovor s Vojtěchem Ernestem


Co Vás vedlo k zapojení do komunity zlepšující překlady Překladače Google?
Již jako student jsem celkem často používal Google Překladač, ale mnohdy jsem objevil, že daný překlad není zcela přesný, a tudíž má přeložená věta trochu jiný význam. Někdy se jednalo o nepatrný rozdíl, ale někdy byl rozdíl zásadní pro porozumění. Chtěl jsem tedy také svou troškou přispět ke zlepšení překladů v Překladači, a tím pomoci ostatním lidem, kteří nevládnou cizím jazykem natolik, aby byli schopni číst cizojazyčné texty sami. Při překládání textů jsem si uvědomil, že lidé používají Překladač na překládání vět a slov z jejich každodenního života (návod na pračku, internetový formulář, text písničky, technický manuál, návod k přístrojům, recepty...). Tím větší smysl to má pro mne, neboť vidím na vlastní oči, že se jedná o věc, která pomáhá lidem.

Co Vám osobně tato činnost dává? A případně bere?

Překládání mne baví. Vždy jsem měl rád jazyky a překládání bylo jedním z mých vysněných povolání. Jelikož mne osud zatím zavedl jinak, tak se snažím překládat tímto způsobem. Spojím tím dvě věci - svoji zábavu a pomoc ostatním lidem. Dává mi to radost, že se podílím na něčem užitečném a sounáležitost s ostatními lidmi na celém světě, kteří také přispívají do Translate, čímž spojují svět. Činnost mi nebere nic.

Jak často se úpravám překladů věnujete?
Velmi nepravidelně. Občas týden v kuse, poté třeba na týden či dva "vypnu".

Jaké používáte pro své úpravy zdroje?
Snažím se hlavně vycházet ze svých znalostí - cizího i rodného jazyka. V případě, že si nejsem jistý, zkusím dohledat spojení v mluvnici nebo na internetu. Často také porovnávám svůj překlad s již existujícími překlady v Překladači.

Pro jaké jazyky překlady upravujete?
Hlavně pro češtinu a angličtinu, postupně začínám ale přispívat i do oblasti němčiny. Pár příspěvků by se našlo i pro španělštinu, ale to jen velmi okrajově.

Kde a jak jste se tyto řeči naučil?
Základy cizích řečí jsem se naučil ve škole, kde patřily mezi mé nejoblíbenější předměty. Dále jsem se věnoval samostudiu. Dále jsem si dopisoval a částečně dopisuji s přáteli ze zahraničí, což vylepšilo můj psaný a mluvený projev. Učení se jazyku je celoživotní proces, a proto se snažím stále učit. K tomu mi pomáhají i překlady v Překladači.

O Mezinárodním dni mateřského jazyka

21.2. se po celém světě připomíná Mezinárodní den mateřského jazyka vyhlášený UNESCO v roce 1999. Byl vyhlášen na památku krvavého potlačení hnutí za bengálský jazyk v Pákistánu v roce 1952. Bengálština však i přesto zůstala jedním z nejrozšířenějších jazyků na světě s kolem 200 milionů mluvčích.
Po celém světě se používá mezi šesti a sedmi tisíci jazyky, avšak hrozí, že během několika generací jich může až polovina zcela vymizet. Mezinárodní den mateřského jazyka má proto připomínat a chránit různorodost světových jazyků a snažit se zamezit zániku těch malých. Každý jazyk totiž neslouží jen jako prostředek dorozumívání, ale vyjadřuje i kulturu a identitu lidí. Ukrývá v sobě jedinečné zkušenosti a znalosti týkající se prostředí, vlivů počasí, mytologie či počítání a vnímání času. Právě takové informace jsou základem lidské vzdělanosti a tvoří velmi vzácné kulturní dědictví.

Štítky: , ,