Google

Novinky ze společnosti Google

  1. O společnosti Google
  2. Novinky ze společnosti Google
  3. Tiskové centrum Google ČR
  4. Zpravodajské oznámení

Web Rangers 2.0: Nejlepší projekty zaměřené na bezpečné chování teenagerů na internetu

Praha, 27. 1. 2015: Projekt Web Rangers 2.0, jehož cílem je šířit znalosti a zkušenosti s bezpečným užíváním internetu mezi žáky navzájem, dospěl do svého letošního finále. V pondělí představili zástupci pěti nejúspěšnějších týmů své projekty. Ty zahrnovaly přednášky mezi vrstevníky, videa publikovaná na YouTube, hry, ale i osvětové publikace v podobě komiksů či příruček. Projekt je iniciativou českého Googlu, který se dlouhodobě věnuje rozvoji internetové gramotnosti, organizace E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci a Google EDU Group ČR (GEG ČR).

“Naučit naše děti včas bezpečnému chování na internetu je v dnešní době naprostá nezbytnost. Internet nabízí spoustu výhod, ale stejně jako u řízení auta je důležité znát pravidla, jak jej správně používat,” říká Taťána le Moigne, ředitelka českého Googlu. “Proto jsem moc ráda, že se komunita Web Rangerů pořád rozrůstá a na českých školách působí již 240 proškolených a certifikovaných dětí. Web Rangeři byli i letos velmi kreativní a pomocí informačních webů, videí nebo komiksů zaujali desítky tisíc svých vrstevníků.”

Jedním ze záměrů letošního ročníku bylo oslovit ještě více teenagerů, kteří jsou z pohledu bezpečnosti na internetu jednou z nejrizikovějších skupin. To potvrzuje i nedávný průzkum Univerzity Palackého mezi 28 tisíci českých dětí.

“Z výsledků průzkumu vyplývá, že se velké množství dětí chová v prostředí internetu rizikově a je nutné tento stav změnit. Ve svých projektech realizovaných v rámci programu Web Rangers děti usilují o to, aby se informace o nebezpečných formách internetové komunikace dostaly mezi jejich vrstevníky, kteří si uvědomí potenciální rizika, a budou se díky tomu na internetu chovat s větší zodpovědností a obezřetností,“ uvádí Kamil Kopecký, vedoucí projektu E-Bezpečí.

Zájem o to stát se českým Web Rangerem letos projevilo bezmála 500 teenagerů (4krát více než loni). Prostřednictvím vytvořených projektů se podařilo zasáhnout o 20 % více, tedy 37 000 dětí ve věku 13 až 15 let. Samotná videa publikovaná účastníky na YouTube zaznamenala více než jedenáct tisíc zhlédnutí. Po dvou ročnících na českých školách působí 240 proškolených Web Rangerů, kteří svým vrstevníkům předávají nové informace o zásadách bezpečného chování na internetu.

“Ve druhém ročníku, do kterého se zapojilo 79 škol ze 70 měst ČR, jsme proškolili 115 dětí,” říká Lenka Urbanová z GEG ČR. “Noví Web Rangeři mají možnost spolupracovat v online komunitě, kde se vzájemně inspirují a pomáhají si. Oceňujeme, že nacházejí velkou podporu i ve školách a u rodičů,” doplnila Urbanová. ”Účastníci programu své poslání berou velmi vážně. Ve srovnání s loňským rokem byli aktivnější a mnohé týmy vytvořily hned několik výstupů.”

Pět nejlepších týmů včera představilo své projekty, které byly vybrány ze 72 odevzdaných výstupů. Všichni finalisté proto museli zaujmout opravdu výjimečnou aktivitou. Ondřej Cach a Dalibor Havlíček překvapili výborným grafickým zpracováním všech vytvořených informačních materiálů. Na svůj web navíc ještě umístili hru “Hoax nebo phishing?”, kde si každý může otestovat, zda tyto nebezpečné aktivity na internetu pozná. Vítězky Tereza Pánková s Nikolou Bartošovou si rozšířily cílovou skupinu o předškoláky, pro které uspořádaly hravé prezentace v mateřských školách a natočily video s Karkulkou. Nikol Štekláčová a Nela Grodová pro změnu připravily několik komiksů a video o sextingu.

Web Rangeři během dvou měsíců odvedli mnoho práce. Jejich aktivity zahrnovaly tvorbu informačních videí a prezentací, ale i her či komiksů, které ostatním dětem, mnohdy poprvé, zábavnou formou přiblížily, co znamená např. kyberšikana, sexting či kybergrooming. To potvrzují finalisté Ondřej Cach a Dalibor Havlíček: “Jsme rádi, že jsme mohli své zkušenosti předávat ostatním. Na naší přednášce pro 43 páťáků nikdo nevěděl, co je to hoax ani kybergooming, a jen 5 dětí vědělo, co je to kyberšikana.”

Členka vítězného týmu, Tereza Pánková, která při svých aktivitách pracovala se školkovými dětmi, vysvětluje: “I takto malé děti používají internet a sociální sítě, proto by se zavedení podobných přednášek u této věkové skupiny mělo stát prioritou. Těší mě, že můžeme v projektu dále pokračovat. Vyhlášením pěti nejlepších projektů pro nás ten náš nekončí, nýbrž začíná!”

V započaté práci plánuje pokračovat mnoho z nových Web Rangerů. Připojí se tak k loňskému týmu, který nejen dále rozvíjí své aktivity, ale i pomáhá novým Web Rangerům s realizací jejich nápadů. ”Dál plánujeme jako Web Rangers přednášet, ale i pokračovat v psaní na webu a vymýšlet nová videa,” doplňují další finalistky Alena Sojková a Ivona Suranová

Google dlouhodobě usiluje o to, aby byl internet bezpečnějším místem pro všechny jeho uživatele. Do češtiny uvedl lokalizovanou stránku pod názvem “Centrum pro bezpečnost” www.google.cz/safetycenter, která je zdrojem užitečných informací o tom, jak internet a online služby využívat bezpečně, včetně centra pro rodiče a děti. Ve spolupráci s partnery realizuje další projekty, které přispívají k rozvoji internetové gramotnosti české veřejnosti.

O projektu Web Rangers 2.0 
Druhý ročník projektu Web Rangers odstartoval začátkem září 2014. Během září a října probíhal nábor kandidátů. Zájemci o účast v projektu museli projít dvoukolovým výběrovým řízením. Úspěšní kandidáti se začátkem listopadu zúčastnili celodenního workshopu o bezpečném chování na internetu. Budoucí Web Rangery přivítal i Youtuber Jirka Král, který se do druhého ročníku Web Rangers aktivně zapojil. Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit, se konal náhradní workshop formou Hangouts on Air. V druhé fázi projektu pracovali budoucí Web Rangeři samostatně na svých projektech. Byla pro ně uspořádána série Hangouts on Air s Taťánou le Moigne a Youtuberem Pedrem z kanálu PedrosGame. Všichni ti, co do konce roku 2014 odevzdali hotový projekt, se stali Web Rangery. Z nich byli vybráni ti nejlepší, kteří byli pozváni do Googlu, aby své projekty prezentovali zástupcům organizátorů.

Top 5 týmů Web Rangers 2.0
Tereza Pánková a Nikola Bartošová - vítězný tým vytvořily dvě videa o nebezpečí kybergroomingu. Jedno zaměřené na děti 9 - 12 let, druhé s Karkulkou pro děti z mateřských škol i na 1. stupni ZŠ. Videa byla jen základem, na kterém vystavěly perfektní workshopy pro základní i mateřské školy. Součástí workshopů byla debata o různých tématech e-bezpečí i různé hry.
Ivona Suranová a Alena Sojková společně připravily celou řadu aktivit zahrnujících web, plakát, přednášky pro děti i dospělé a videa. Začaly pracovat hned po příjezdu z workshopu, ale i tak je neuvěřitelné, co se jim podařilo za dva měsíce stihnout.
David Sojka a Adam Novák
se projektu věnovali opravdu důkladně a je vidět, že se vyznají. Připravili vlastní weby obsahující i zábavnou textovou hru, velmi úspěšné video na YouTube a v neposlední řadě uspořádali několik přednášek pro své vrstevníky.
Ondřej Cach a Dalibor Havlíček
dokázali za dva měsíce vytvořit celé portfolio zdařilých výstupů. Nejnáročnějším z nich je bezesporu offline hra, kde si můžete vyzkoušet, zda poznáte rozdíl mezi phishingem a hoaxem. Hru si můžete stáhnout na jejich webu. Na něm najdete i plakátek a prezentaci. To celé vyvedené v moderní grafice. Kluci se nebáli ani osobně prezentovat před svými spolužáky.

Nikol Štekláčová a Nela Grodová vzaly své poslání Web Rangers útokem. Udělaly dvojdílný komiks o tom, jak nebezpečný může být sexting. Natočily video o nebezpečích nerozumného seznamování po internetu. Udělaly přednášku o kybergroomingu. Nikol nakreslila "papírový" komiksový příběh o Marušce, která hledá kamarády. Z pera tohoto Web Rangers týmu pochází článek o nebezpečí kybergroomingu a o doporučeních, jak se chránit. Vyjde v časopisu Skaut!
  • Článek do časopisu Skaut - Článek 
Více informací najdete na webu www.webrangers.cz nebo na YouTube kanále projektu

O projektu E-Bezpečí 
Projekt E-Bezpečí je národním projektem Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který se zaměřuje na rizikové chování dětí a dospělých v prostředí internetu. Lektorský tým projektu realizuje terénní preventivní programy pro žáky, učitele a rodiče přímo v prostředí škol, rovněž provozuje (ve spolupráci s Policií ČR, Linkou bezpečí, Seznam.cz a dalšími institucemi) online poradnu, která ročně řeší více než 250 případů zneužití internetových služeb. Další dlouhodobou aktivitou projektu je výzkum, který monitoruje prevalenci rizikových jevů (kyberšikana, sexting, kybergrooming apod.) v populaci českých dětí. E-Bezpečí je partnerem Centra pro bezpečnost společnosti Google, partnerem projektu Seznam se bezpečně!, velmi úzce spolupracuje s Policií ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvem vnitra ČR, společností Allegro Group, Nadací Vodafone a Sdružením Linka bezpečí. Projekt E-Bezpečí realizuje Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP Olomouc. Projekt E-Bezpečí je odborným garantem Web Rangers 2.0. Další informace naleznete na: www.e-bezpeci.cz, www.prvok.upol.cz, www.sexting.cz, www.napisnam.cz

O GEG ČR: 
GEG ČR (Google EDU Group ČR) je otevřená komunita pro podporu využívání Google technologií ve vzdělávání. Pomáhá učitelům a školám zlepšit práci s internetem, nástroji a službami Googlu, pořádá vzdělávací akce a setkávání uživatelů, podporuje sdílení zkušeností, vzájemnou pomoc a spolupráci. Je součástí GUG.cz, Google User Group ČR. Další informace naleznete na: www.gegcr.cz

O společnosti Google Inc. 
Společnost Google, jakožto globální technologický lídr, se snaží neustále vylepšovat způsob propojování lidí a informací. Inovace Googlu v oblasti vyhledávání a reklamy umožnily společnosti získat vedoucí pozici na internetu a vytvořit jednu z nejznámějších světových značek. 

Google Česká republika 
Česká pobočka Googlu byla založena v říjnu 2006. Google od otevření pobočky uvedl na český trh zhruba stotřicet lokalizovaných služeb pro české uživatele, a to včetně produktů jako Mapy Google, prohlížeč Chrome video portál YouTube nebo operační systém Android a multimeidální platformu Google Play. Malé, střední i velké firmy v Čechách mají možnost využít online reklamu v rámci vyhledávání a obsahové sítě (Google AdWords) nebo monetizovat svůj vlastní obsah v rámci služby Google AdSense. Využít též mohou analytické nástroje pro plánování a měření kampaní: Google Analytics, Google Trends, Google, Ad Planner, případně nástroj pro tvorbu grafických kampaní (Display Ad Builder). Společnost Google Česká republika uzavřela desítky lokálních partnerství s klíčovými hráči na trhu v různých oblastech (média, korporátní sektor, enterprise, neziskový sektor atd.). V obchodní oblasti (prodej reklamy ve vyhledávání i v obsahové síti) Google úzce spolupracuje s celou řadou mediálních i internetových agentur v České republice. Více informací na www.google-cz.blogspot.cz nebo media centru pro české novináře www.google.cz/press

Technická podpora pro české uživatele 
Pro více informací o službách Google mohou čeští uživatelé kontaktovat komunitu laiků, vývojářů a IT pracovníků na portálu GUG.cz. Jde o externí projekt, který kromě technické podpory ve spolupráci s inženýry z Googlu, nabízí i širokou škálu novinek, workshopů a odborných přednášek. 

# # # 
Google je ochranná známka společnosti Google Inc. Všechna další jména a názvy produktů či firem mohou být ochrannými známkami svých vlastníků. 

Dotazy tisku: 
Daniela Chovancová 
Havas PR Prague 
tel. 220 397 725 
daniela.chovancova@havaspr.com

Štítky: ,