Google

Novinky ze společnosti Google

  1. O společnosti Google
  2. Novinky ze společnosti Google
  3. Tiskové centrum Google ČR
  4. Zpravodajské oznámení

25 let od pádu komunismu ve znamení nových online výstav: Google a partnerská muzea představují příběhy o událostech České republiky

13. listopadu 2014 - Při příležitosti 25. výročí od pádu komunismu Google spolu s Knihovnou Václava Havla, Muzeem T. G. Masaryka, Muzeem umění Olomouc, Nadací Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a Muzeem Policie České republiky připravil soubor online expozic zaměřených na příběhy revoluce a její hrdiny. To vše prostřednictvím zvuku, videí a fotografií.

Na webu Kulturního institutu Google nyní návštěvníci najdou celkem 10 nových online výstav týkajících se událostí v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku a Rumunsku. Realizace těchto expozic byla možná díky pomoci majitelů historických sbírek a muzeí.

Partneři Google Art Projektu v České republice :
  • Knihovna Václava Havla představí výstavu černobílých fotografií Pavla Hrocha z bývalého Československa, jež zachycují období masových demonstrací v roce 1989, následnou revoluci a navíc i události první poloviny 90. let. Fotografie ukazují také návštěvy a vystoupení tehdejších ikon, jako byl například Frank Zappa nebo americký alternativní soubor The Bread and Puppet Theater. Tyto celebrity byly pro obyvatele Československa první “ochutnávkou” západního světa a představovaly první svobodné krůčky společnosti.
  • Kromě toho Knihovna Václava Havla připravila expozici zachycující vlnu občanů Německé demokratické republiky, která v září 1989 zaplavila okolí ambasády Spolkové republiky Německo v napjatém očekávání, zda dostane povolení k cestě na západ.
  • Muzeum T. G. Masaryka v Lánech přenese své návštěvníky zpátky k základním myšlenkám demokracie a svobody, na kterých byla postavena Československá republika. To vše jako symbol odkazu Tomáše Garrigua Masaryka, prvního československého prezidenta, a také založení muzea.
  • Muzeum umění Olomouc připravilo výběr snímků fotografa Petra Zatloukala, ukazující zákulisní dění okolo listopadu 1989 v Olomouci.
  • Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 spolu s fotografem Alanem Pajerem připravili výstavu fotografií mapující život prezidenta Václava Havla mezi roky 1989 a 2011. Alan Pajer je dlouhodobým spolupracovníkem nadace a byl po mnoho let jedním z fotografů doprovázejících prezidenta při nespočtu událostí a zahraničních cest. Výstava zahrnuje bezmála 300 unikátních snímků.
  • Muzeum Policie České republiky připravilo výstavu fotografií uniforem pořádkové policie ze 17. listopadu 1989, která byla součástí policejních sil Československé socialistické republiky. Policejní jednotka byla založena roku 1945 jako součást Sboru národní bezpečnosti, který také zahrnoval Státní bezpečnost, Sbor ozbrojené ochrany letišť a Sbor ozbrojené ochrany železnic.

 "Tyto výstavy jsou perfektním příkladem, jak důležité je digitalizovat archivy a vyprávět příběhy, které jsou s nimi spjaté. Každý z nich poskytuje naprosto odlišný přístup ke klíčovým historickým momentům a připomíná nám, proč je nutné, aby byla minulost vyprávěna právě z různých úhlů pohledu. Zveřejnění historických materiálů na internetu nepřináší jen nové a více globální publikum, ale také zachovává již zmíněné perspektivy pro příští generace,” uvádí Dennis Dizon, projektový manažer Kulturního institutu Google.

Veškeré online expozice můžete prozkoumat na adrese www.google.com/culturalinstitute a pro aktuální informace sledujte Google+ stránku Kulturního institutu.


Citace partnerů Kulturního institutu Google:

"Ve spolupráci s Kulturním institutem Google vidíme především nádhernou šanci, jak online prezentovat osobnost prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, dobu, ve které žil i dobu, kdy byl jeho odkaz ničen a zakazován. Jsme velice rádi, že se můžeme připojit právě k tématu 25. výročí pádu komunismu a připomenout tak, že díky této zásadní události v našich dějinách, bylo možné opět beztrestně připomínat humanitní a demokratické ideály T. G. Masaryka a zároveň navázat na jeho odkaz. Za jednu z důležitých událostí ovlivněnou pádem komunismu považujeme právě vznik muzea věnovaného osobnosti T. G. Masaryka," dodala Magdalena Elznicová Mikesková, ředitelka Muzea Tomáše Garrigua Masaryka.

“Muzeum umění Olomouc dosud prostřednictvím Kulturního institutu Google zpřístupnilo bezmála čtyři desítky exponátů, například obrazy Emila Filly, Bohumila Kubišty nebo Toyen, sochy Josefa Václava Myslbeka a Otto Gutfreunda, ale taky slavné houpací lehátko od bratří Thonetů. Kulturní institut Google sledujeme s velkým zájmem a obdivem již od jeho vzniku. O to větší je pro nás pocta, že jsme k tomuto projektu byli přizváni. Spravujeme zhruba 180 tisíc sbírkových předmětů, což nás řadí mezi nejvýznamnější instituce u nás, a domníváme se proto, že máme co nabídnout a že naše unikáty internetové uživatele potěší a zároveň je přivedou do muzea,“ uvedl ředitel Muzea umění Olomouc Michal Soukup.

“Muzeum Policie České republiky je institucí, která uchovává historickou paměť Policie České republiky a která mapuje dějiny bezpečnostních sborů na území České republiky. Muzeum spravuje rozsáhlé sbírky písemností, fotografií, stejnokrojů, zbraní, falzifikátů a předmětů, souvisejících s trestnou činností od roku 1850.  Jedním z hlavních poslání Muzea Policie ČR je tyto sbírky nejen uchovávat, ale i zprostředkovávat nejširší veřejnosti. I proto se Muzeum Policie České republiky s radostí zapojilo do projektu Kulturního Institutu Google,” uvádí Radek Galaš, vedoucí správy sbírek Muzea Policie České republiky.

“Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 připravuje společně s Prague Freedom Foundation a fotografem Alanem Pajerem výstavu fotografií mapující život prezidenta Václava Havla v letech 1989 až 2011. Alan Pajer dlouhodobě spolupracuje s Nadací manželů Havlových a dlouhou řadu let byl také jedním z fotografů, kteří pana prezidenta doprovázeli na mnoha akcích a zahraničních cestách. Výstava bude obsahovat necelých 300 jedinečných fotografií. Nyní vám díky spolupráci s Kulturním institutem Google přinášíme malou virtuální ukázku, jak bude samotná výstava vypadat,” říká Vangelis Zingopis, ředitel Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.


Partneři Google Art Projektu - nové online výstavy k výročí 25 let od pádu komunismu:
      Muzeum Tomáše Garrigua Masaryka v Lánech (CZ)
      Muzeum umění Olomouc (CZ)
      Knihovna Václava Havla (CZ)
      Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 (CZ)
      Muzeum policie České republiky (CZ)
      Muzeum zločinu a obětí komunismu (SK)
      Open Society Archives (HU)
      Polish History Museum (PL)
      Julian Antonisz Foundation (PL)


O Kulturním institutu Google
Kulturní institut Google pomáhá díky moderním technologiím partnerům v oblasti kultury zveřejnit svoje umění, archivy, kulturní dědictví a další materiál online. Cílem je zvýšit rozsah a objem materiálu z kulturního světa, který je k dispozici pro lidi prostřednictvím internetu, a tím přiblížit přístup k umění, kultuře a zachovat je pro budoucí generace.


Statistiky – Kulturní institut Google
      Kulturní institut Google uzavřel spolupráci s více jak 500 partnery ze 60 zemí světa (zahrnuje Art Projekt, Projekt divů světa a Online výstavy).
      Ve sbírkách Kulturního institutu se nachází více jak 6,2 milionů položek, z toho téměř 57 tisíc uměleckých děl.
      Street View interiéru je k dispozici u více jak 250 partnerů Kulturního institutu.
      96 gigapixel obrazů je vytvořeno a zpřístupněno v super vysokém rozlišení tzv. gigapixelů.
      G+ stránka Art Projektu Kulturního instutu Google má více než 9,4 milionu fanoušků
      Nejnavštěvovanějším obrazem je Hvězdná noc od Van Gogha (ve vysokém rozlišení také jako gigapixel). Tento obraz patří i mezi nejoblíbenější obrazy, které si uživatelé přidávají do svých galerií.
      Mezi tři nejsledovanější obrazy v roce 2013 patřily: Hvězdná noc (Vincent van Gogh), Výkřik (Edward Munch) a Nedělní poledne na ostrově La Grande Jatte (Georges Seurat).
      Online návštěvníci jsou především z USA, Francie, Itálie a Číny.***
O společnosti Google Inc.
Společnost Google, jakožto globální technologický lídr, se snaží neustále vylepšovat způsob propojování lidí a informací. Inovace Googlu v oblasti vyhledávání a reklamy umožnily společnosti získat vedoucí pozici na internetu a vytvořit jednu z nejznámějších světových značek.

Google Česká republika
Česká pobočka Googlu byla založena v říjnu 2006, nyní dosáhla s partnerem Centrum Holdings 51% podílu na trhu vyhledávání (Toplist, 2. týden 2011). Google od otevření pobočky uvedl na český trh zhruba stovku lokalizovaných služeb pro české uživatele, a to včetně produktů jako Mapy Google, online kancelář Dokumenty Google, Kalendář Google, Překladač Google, video portál YouTube, prohlížeč Google Chrome nebo operační systém Android. Malé, střední i velké firmy v Čechách mají možnost využít online reklamu v rámci vyhledávání a obsahové sítě (Google AdWords) nebo monetizovat svůj vlastní obsah v rámci služby Google AdSense.  Využít též mohou analytické nástroje pro plánování a měření kampaní: Google Analytics, Google Trends, Statistiky vyhledávání Google, Ad Planner, případně nástroj pro tvorbu grafických kampaní (Display Ad Builder).
V roce 2011 byl uveden projekt Google+, který portfolio Google služeb sjednocuje a propojuje.
Společnost Google Česká republika uzavřela desítky lokálních partnerství s klíčovými hráči na trhu v různých oblastech (média, korporátní sektor, enterprise, neziskový sektor atd.). V obchodní oblasti (prodej reklamy ve vyhledávání i v obsahové síti) Google úzce spolupracuje s celou řadou mediálních i internetových agentur v České republice, primárně však s držiteli certifikace Google Certified Company. Více informací na www.googleblog.cz nebo media centru pro české novináře http://sites.pressatgoogle.com/cz.

Technická podpora pro české uživatele
Pro více informací o produktech Google mohou čeští uživatelé kontaktovat komunitu laiků, vývojářů a IT pracovníků na portálu GUG.cz. Jde o externí projekt, který kromě technické podpory ve spolupráci s inženýry z Googlu, nabízí i širokou škálu novinek, diskusních fór a odborných přednášek.

# # #
Google je ochranná známka společnosti Google Inc. Všechna další jména a názvy produktů či firem mohou být ochrannými známkami svých vlastníků.

Dotazy tisku:                                                                 
Lucie Bílková
Grayling Czech Republic
tel. 224 251 555, 702 085 220

Štítky: ,