Google

Novinky ze společnosti Google

  1. O společnosti Google
  2. Novinky ze společnosti Google
  3. Tiskové centrum Google ČR
  4. Zpravodajské oznámení

Novinářská cena 2012 má své vítěze a vítězky


Praha, 24. dubna 2013 – Redaktoři Hospodářských novin, České televize, Českého rozhlasu a dalších médií dnes převzali ocenění soutěže Novinářská cena 2012, která hodnotila 351 přihlášených příspěvků vydaných v uplynulém roce. Slavnostního vyhlášení vítězů se zúčastnilo na 150 osobností z médií, nevládních organizací a veřejného života. Soutěž v České republice pořádá Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci s českým Googlem. 

Tři ocenění si odnesla redakce Hospodářských novin a iHNed.cz. Redaktor Jindřich Šídlo získal cenu za Nejlepší komentář a jeho kolega Vojtěch Blažek zvítězil v kategorii psané investigativy se sérií článků, která odhalila manipulace na Pozemkovém fondu. Cenu Googlu za inovativní profesionální online žurnalistiku pak převzal tým iHNed.cz za projekt datové žurnalistiky.
„Datová žurnalistika je novým způsobem kontroly veřejné sféry, umí odhalit nové souvislosti společenských jevů i korupčních kauz. Její rozvoj v Česku nás proto velmi těší,“ řekl ředitel Nadace Open Society Fund Praha Robert Basch.
Velmi úspěšná byla v soutěži i Česká televize. Redaktor ČT Josef Pazderka, který působí jako korespondent ve Varšavě, se stal hned dvojnásobným držitelem Novinářské ceny za Nejlepší reportáž. V audiovizuální žurnalistice zvítězila jeho video-reportáž ze Somálska, v psané žurnalistice pak jeho příspěvek o pozadí tragédie v Beslanu, který uveřejnila Revolver Revue. Cenu za nejlepší audiovizuální investigativu si odnesly redaktorky pořadu Reportéři ČT Markéta Dobiášová a Aneta Snopová za sérii reportáží o široce diskutovaném nákupu letadel CASA.
V kategorii Nejlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks nebo karikatura zvítězil slovenský autor Jozef Gertli Danglár za sérii ilustrací v českém magazínu Forbes. Porota se však rozhodla udělit i mimořádnou cenu za výjimečný přínos pro kreslenou žurnalistiku, kterou in memoriam získal loni zesnulý Vladimír Jiránek. Ocenění za něj převzal jeho nevlastní syn Radek Tomas, který dokončuje film, jenž kreslíř v loňském roce připravoval.
Cenu Googlu za inovativní občanskou online žurnalistiku pak získal kolektiv autorů projektu Demagog.cz, který ověřuje pravdivost výroků českých politiků v televizních debatách. „Internet dává možnost každému, kdo má zájem projevit svůj názor, otevřít nové téma a zatáhnout veřejnost do diskuse. Je vidět, že online projekty občanských žurnalistů v Česku získávají pořád větší pozornost,“ uvedla Martina Ondrušová z českého Googlu. 
Vítězi kategorie Nejlepší rozhovor se stal Petr Vavrouška za rozhovor s Agnieszkou Holland pro časopis Reflex (psaná žurnalistika) a Martin Veselovský a Petr Dudek z ČRo 1 – Radiožurnálu za rozhovor s karlovarským radním Václavem Sloupem (audiovizuální žurnalistika). Česko-slovenskou cenu veřejnosti si odnesl redaktor deníku Právo Jindřich Ginter. Jeho sérii článků o kšeftování s dluhy dalo svůj hlas v online hlasování 6210 Čechů a Slováků. 
Seznam všech nominací, čestných uznání a vítězů naleznete na adrese www.novinarskacena.cz. V květnu 2013 vydá Nadace Open Society Fund Praha sborník všech nominovaných prací ve formátu pro tablety. Z přihlášených karikatur také vznikne výstava No Comment, jež se představí v květnu v Bratislavě a na podzim i v Praze.
Soutěž Novinářská cena pořádá v České republice Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci s českým Googlem a Nadáciou otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation Bratislava. Mediální monitoring soutěži poskytuje Newton Media a.s. Podrobnosti najdete na www.novinarskacena.cz a www.novinarskacena.sk.

Více informací:
Marie Peřinová, manažerka komunikace, Nadace Open Society Fund Praha
Tel: 777 787 975 / e-mail: marie.perinova@osf.cz
Vítězové dle kategorií

 

Vítěz kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší rozhovor“

Petr Vavrouška: Palach je můj osud (Reflex)
V rozhovoru s Agnieszkou Holland se setkal zkušený a zasvěcený autor s osobností, která je svým životním příběhem i dílem spojena se zlomovými událostmi nejnovějších československých dějin. Autor dává zpovídané prostor k vyjádření, citlivě ji vede k podstatě věci a odhaluje její hlubokou lidskost. 

Vítěz kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší reportáž“

Josef Pazderka: Nikdo vás nepotřebuje (Revolver Revue)
V českém prostředí jde o nebývalý počin, který vyniká svou hloubkou, rozsahem i podrobnou rešerší. Na zevrubném popisu průběhu i následků událostí v Beslanu autor ukazuje nejen tragédii samotnou, ale i širší souvislosti politické, společenské a lidské. Čtenářům předkládá mnoho v Česku dosud nepublikovaných faktů.

Vítěz kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší komentář“

Jindřich Šídlo: Kam Petr Nečas v neděli určitě nepojede, i když by měl (Hospodářské noviny)
Porota oceňuje široký rozsah stylů v autorových textech, jejich odvážnost, vtipný nádech a sebeironii. Jindřich Šídlo velmi dobře volí a modifikuje dikci podle tématu a v komentářích jde i do poloh, o nichž ví, že nebudou populární. Nebojí se otevírat kontroverzní témata, bez servítků jde k jádru věci a se sarkasmem přistupuje ke všem stranám, včetně té vlastní.

Vítěz kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek“

Vojtěch Blažek: Série příspěvků na téma Pozemkový fond (Hospodářské noviny)
Série poskytuje systematický a detailní pohled na manipulaci úřadu a dlouhodobé zneužívání pravomocí jeho zástupců. Vytrvalá a důsledná investigativní práce autora vedla nakonec k personálním změnám ve vedení úřadu, k rezignaci ředitele. 

Vítěz kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks nebo karikatura

Jozef Gertli „Danglár“: Série ilustrací (Forbes)
Za přesnost kresby ve vztahu k aktuálnímu tématu.

Vítězové kategorie audiovizuální žurnalistiky „Nejlepší rozhovor, beseda nebo diskuse“

Martin Veselovský, Petr Dudek: Rozhovor s Václavem Sloupem, radním Karlovarského kraje a bývalým členem Pohraniční stráže (Český rozhlas 1 – Radiožurnál)
Důsledně a rázně vedený rozhovor na dobře vybrané téma, jež reflektuje ožehavý problém nástupu komunistů do vedení krajů. Porota oceňuje důkladnou přípravu a sveřepost redaktorů při kladení otázek.

Vítěz kategorie audiovizuální žurnalistiky „Nejlepší reportáž“

Josef Pazderka: Somálsko mezi boji a hladomory (Česká televize)
Autor přinesl nadčasovou a velmi komplexní zprávu o situaci v krizové oblasti světa. Porota oceňuje lidskou a profesní odvahu zúčastnit se s kamerou válečných dějů a přinést svědectví o utrpení civilního obyvatelstva.

Vítězky kategorie audiovizuální žurnalistiky „Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek“

Markéta Dobiášová, Aneta Snopová: Letadla CASA (Česká televize)
Vysoce autentický, časosběrný příspěvek analyzuje společensky závažné téma do značné hloubky. Autorky si dokázaly udržet odstup od tématu a vyhnuly se černobílému pohledu. Prokázaly také velkou míru profesionality v rozhovorech s respondenty, jež vyústila i v dramatický zvrat ve výpovědi klíčového svědka při konfrontaci s předloženými fakty.  

Vítěz kategorie online žurnalistiky: „Cena Googlu za inovativní občanskou online žurnalistiku“

Kolektiv autorů: Škoda rány, která padne vedle (Demagog.cz)
Projekt Demagog.cz si vzal na bedra nelehkou úlohu poukázat na lži politiků a vnesl tím fakta do prostoru politických debat, kde dosud vládly emoce. Porota oceňuje propojení různých typů moderních technologií v tomto projektu. 

Vítěz kategorie online žurnalistiky: „Cena Googlu za inovativní profesionální online žurnalistiku“

Kolektiv autorů: Projekt datové žurnalistiky (iHNed.cz)
Porota oceňuje odvahu pustit se do dlouhodobého a rozsáhlého projektu datové žurnalistiky, pomocí kterého se podařilo odhalit důležité společenské kauzy. Jedná se o profesionální a v České republice dosud málo využívané propojování informací z veřejných zdrojů při aktivním využití práva na informace. 

Vítěz Česko-slovenské ceny veřejnosti

Jindřich Ginter: Kupčení se složenkami je v pořádku, tvrdí advokáti (Právo)
Ocenění se uděluje za příspěvek, který měl za poslední rok největší společenský dopad, nebo zásadně přispěl k posílení práv občanů. Vítězný příspěvek vybrala česká a slovenská veřejnost v online hlasování. Vybírala z celkem 10 příspěvků, které nominovaly rady soutěže Novinářská cena 2012 v Česku a na Slovensku na základě doporučení odborných porot. Vítězný příspěvek získal 6210 hlasů. 

Mimořádná cena za výjimečný přínos pro kreslenou žurnalistiku


Vladimír Jiránek (in memoriam)

Štítky: ,