Google

Novinky ze společnosti Google

  1. O společnosti Google
  2. Novinky ze společnosti Google
  3. Tiskové centrum Google ČR
  4. Zpravodajské oznámení

Khan Academy už i pro české děti


Nová éra vzdělávání: paralelní způsob on-line vzdělávání zdarma komukoliv a kdekoliv

Praha, 26. února 2013: Společnost Scio ve spolupráci s českým Googlem podpořila odstartování Khan Academy v češtině. Projekt vychází z celosvětového vzdělávacího fenoménu, který nabízí alternativní způsob vzdělávání komukoliv a kdekoliv. Samotná lokalizace on-line lekcí probíhá ve spolupráci se známými osobnostmi, dobrovolníky a také vysokoškolskými studenty, kteří se mohou zapojit do tzv. překladatelských maratonů. V České republice propůjčil videím svůj hlas mimo jiné i herec Saša Rašilov. On-line lekce s českým dabingem jsou dostupné na www.khanovaskola.cz.

Khanova škola navazuje na unikátní vzdělávací projekt, jehož zakladatelem je Američan bengálského původu Salman Khan, původně finanční analytik s diplomem z Harvardu a MIT.
Z původního zaměření na matematiku se Khan Academy postupně rozšířila na další přírodovědné i humanitní obory. Portál Khanovaskola.cz v současnosti nabízí 353 videí matematiky, z toho přes 90 z nich bylo nadabováno. Pro děti i pro základní školy je v češtině k dispozici 42 matematických cvičení. Do projektu se jako dabér zapojil i herec Saša Rašilov. Česká platforma nadále roste a každý měsíc přibývá nový obsah.

Salman Khan, zakladatel projektu Khan Academy, říká: „Projekt vznikl úplnou náhodou, když jsem doučoval své sestřenice. Nejdřív byl určen ryze jako podpora k normálnímu učivu ve školách. K mému údivu však Khan Academy začalo na YouTube sledovat mnoho dalších lidí a zanedlouho materiál ve své výuce začaly využívat i školy. Dnes stránku měsíčně navštěvuje více než 5,5 milionů uživatelů z celého světa.”

Projekt podporuje také Jindřich Fryč, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy:
„MŠMT otevřelo  v lednu diskusi k cílům a tématům Strategie vzdělávací politiky v ČR do roku 2020. Jsme si plně vědomi, že ani v České republice už neprobíhá vzdělávání pouze ve škole. Mnohé důležité procesy vzdělávání, zejména získávání informací a vytváření postojů, se tak neodehrávají jen ve škole, ale stále intenzivněji paralelně se školním vzděláváním ve „veřejném mediálním a síťovém prostoru“.

Cílem projektu je přeložit celý vzdělávací obsah Khan Academy do češtiny. V současné době se Khanova škola zaměřuje na překlady a dabing videí pro vyšší ročníky základních škol a střední školy. Nejvýraznější aktivitou bude série „Překladatelských maratonů”. Zúčastnit se jich může každý, kdo je schopen na počítači překládat anglický text do češtiny nebo do slovenštiny. První „Překladatelský maraton” proběhne za účasti jazykové školy Tandem už 23. března v prostorách Fakulty informatiky ČVUT. Dobrovolníci se mohou registrovat na stránkách Khanovaskola.cz. Zájem o spolupráci projevila i Matematicko‑fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

„Když se dobrovolníkům z celého světa otevřela možnost videa překládat, byl to pro mne způsob, jak Khan Academy poděkovat a ještě u toho udělat něco pro ostatní. Momentálně je Khanova škola vhodná pro doplnění znalostí mimo školu, tedy doučování. Doufáme, že se zpřístupňováním dalších lekcí a s podporou našich partnerů se její využití bude neustále rozšiřovat,“ říká Markéta Matějíčková, zakladatelka Khanovy školy.

Do budoucna má Khanova škola v plánu rozšířit tematické zaměření lekcí i na humanitní předměty a zároveň zapojit veřejnost do vytváření kvalitních výukových materiálů. Každý, kdo by se do projektu rád zapojil, může využít kontaktní email info@khanovaskola.cz.

Spolupráce na projektu vznikla na základě iniciativy společnosti Scio, konkrétně v rámci podpory Paralelního vzdělávání. Projekt je navíc také součástí celoročního programu „Google pro vzdělávání v Česku”, konkrétně spadá do oblasti podpory STEM vzdělávání (Science-Technology-Engineering-Math).

Dodatečné citace partnerů projektu
Ondřej Šteffl, ředitel společnosti Scio: „Khan Academy je exemplárním příkladem toho, jak mohou technologie pozitivně ovlivňovat vzdělávání. Z původně rodinného doučování se stal dnes už celosvětový fenomén. Salman Khan zpřístupnil vzdělání milionům dětí ve formě, která je pro řadu z nich daleko přijatelnější než to, co jim poskytuje průměrná škola. Kouzlem Khan Academy, a vůbec vzdělávání na internetu, je, že může obohatit školní vzdělávání a zároveň spoluvytváří stále rostoucí prostor vzdělání paralelního, které probíhá právě mimo školu. Do oblasti paralelního vzdělávání směřuje většina našich současných aktivit. Podporou Khan Academy bychom rádi nejen zpřístupnili skvěle zpracované videolekce českým dětem, ale zároveň chceme upozornit na fakt, že vzdělání se už zdaleka neodehrává jen ve školách. Od toho se odvíjí i nápad nejen přeložit a nadabovat videa, ale udělat je zároveň tak, aby projekt získal popularitu. Jsme rádi, že pan Rašilov naši představu přijal a pomohl nám ji uskutečnit. Pokud by někdo chtěl převzít štafetu, prospěje tím vzdělávání této společnosti.”

Janka Zichová, manažerka PR a externí komunikace, Google ČR: "Demokratizace vzdělávání prostřednictvím online technologií je jedním z klíčových témat našeho celoročního programu Google pro vzdělávání v Česku. Zároveň je pro nás prioritou podporovat tzv. STEM vzdělávání, to je technické a vědecké obory včetně matematiky, která je zároveň předmětem první fáze lokalizace. Tyto obory totiž mají viditelný dopad na rozvoj znalostní ekonomiky a zvyšování konkurenceschopnosti."

O Khan Academy (www.khanacademy.org)
Khan Academy založil bývalý student Harvardu Salman Khan v roce 2004 s cílem poskytnout široké veřejnosti kvalitní vzdělání zdarma. Využil proto praktického způsobu doučování pomocí výukových videí, která umístil na YouTube. Popularita videí vzrostla natolik, že se Salman Khan nakonec rozhodl založit neziskovou organizaci Khan Academy, která je dnes financována z dobrovolných příspěvků a grantů jednotlivců. Obsah Khan Academy se zaměřuje především na přírodní vědy, zvláště na matematiku. Tým se ale rozrostl o další tvůrce, kteří mapují například historii a dějiny umění. Speciální webové prostředí khanacademy.org dnes nabízí přes 3 900 videí a 400 cvičení. Školní výuka matematiky pomocí Khan Academy se v současné době testuje na 15 kalifornských školách.

O Khanově škole (www.khanovaskola.cz)
Khanova škola vznikla díky skupině dobrovolníků, kteří se shromáždili okolo úspěšného a bezplatného vzdělávacího projektu Khan Academy. Nejprve pracovali na překladech výukových materiálů. V říjnu 2012 vytvořili neziskovou organizaci Khanova škola, o.s. s cílem nejen přeložit obsah Khan Academy do češtiny, ale i podporovat rozvoj výuky metodou převrácené třídy. Momentálně se plně zaměřují na překlady Khan Academy do češtiny. Veškeré činnosti provádí se souhlasem a oficiální podporou Khan Academy.

O podpoře Paralelního vzdělávání Scio (www.scio.cz)
Společnost Scio se vedle přijímacích zkoušek a testů soustředí také na oblast paralelního vzdělávání. V této souvislosti nabízí řadu mimoškolních aktivit v podobě kurzů a seminářů. V rámci nich se školáci seznamují s různými technikami učení, pracují se svou pamětí nebo s různými zdroji informací. Cílem této iniciativy je snaha doplnit klasické vzdělávání o další dovednosti, rozvíjet další schopnosti a posilovat silné stránky školáků. Kromě jednotlivých produktů a služeb se snaží Scio také iniciovat veřejnou diskusi, podporovat zkušenosti ze zahraničí a výzkumnou činnost v oblasti vzdělávání.

O Google pro vzdělávání v Česku (www.provzdelavani.cz)
Celoroční program se zaměřuje na podporu změn v českém vzdělávání, a to zejména prostřednictvím nových technologií i přístupů. Program zastřešuje hned několik projektů ve třech hlavních oblastech, kterými jsou podpora STEM vzdělávání, rozvoj internetové gramotnosti a nové technologie, zařízení a aplikace pro vzdělávání. V rámci STEM vzdělávání Google letos vyhlásil další ročník největší online vědecké soutěže Google Science Fair, do které se mohou zapojit i čeští žáci a studenti ve věku od 13 do 18 let. Google podporuje také projekt „Matematika s chutí,” který je zaměřen na zlepšení výuky tohoto předmětu na základních školách. Ve spolupráci se Slovensko-českým ženským fondem podpořil Google prostřednictvím komunitních grantů mladé vědkyně. A díky programu "Holky, pozor!" (dívčí komunita na ČVUT) si zase mohou zasoutěžit studentky středních škol, které zajímá právě oblast vědy a techniky.

# # #

Dotazy tisku za Scio:     
Bohumil Kartous  
tel: 607 727 370

Dotazy tisku za Google:                                                                
Judita Hrubešová                                                                                            
Grayling Czech Republic                                                                
tel. 224 251 555, 775 558 271                                                      

O společnosti Scio
Společnost Scio přinesla do českého vzdělávání inovaci v podobě testu obecných studijních předpokladů, profesionální přípravy testů a realizace projektů v oblasti hodnocení vzdělávání.
Vedle toho vytvořila program Paralelního vzdělávání, do nějž patří vývoj vzdělávacích služeb zaměřených na oblasti vzdělávacím systémem opomíjené.  Její vizí je nalézat vzdělávací potenciál tam, kde skutečně je.
V rámci podpory veřejného vzdělávání společnost Scio vytvořila portál JakouHru.cz, na němž zprostředkovává rodičům informace o potenciálu i rizicích videoher. Vedle toho produkuje Scio stolní hry, pořádá ScioCampy se vzdělávacím obsahem a řadu dalších projektů, které se nacházejí v realizační fázi. Více informací, například i pravidelné rešerše zajímavostí o vzdělávání, najdete na www.scio.cz.

O společnosti Google Inc.
Společnost Google, jakožto globální technologický lídr, se snaží neustále vylepšovat způsob propojování lidí a informací. Inovace Googlu v oblasti vyhledávání a reklamy umožnily společnosti získat vedoucí pozici na internetu a vytvořit jednu z nejznámějších světových značek.

Google Česká republika
Česká pobočka Googlu byla založena v říjnu 2006 a od otevření pobočky uvedla na český trh zhruba stovku lokalizovaných služeb pro české uživatele. Včetně služeb jako Mapy Google, online kancelář v cloudu, Dokumenty Google, Kalendář Google, Překladač Google, video portál YouTube, prohlížeč Google Chrome nebo operační systém Android. Malé, střední i velké firmy v Čechách mají možnost využít online reklamu v rámci vyhledávání a obsahové sítě (Google AdWords) nebo monetizovat svůj vlastní obsah v rámci služby Google AdSense.  V roce 2011 byl uveden projekt Google+, který portfolio Google služeb sjednocuje a propojuje. Společnost Google Česká republika uzavřela desítky lokálních partnerství s klíčovými hráči na trhu v různých oblastech (média, korporátní sektor, enterprise, neziskový sektor atd.). V obchodní oblasti (prodej reklamy ve vyhledávání i v obsahové síti) Google úzce spolupracuje s celou řadou mediálních i internetových agentur v České republice, primárně však s držiteli certifikace Google Certified Company. Více informací na www.googleblog.cz nebo media centru pro české novináře http://sites.pressatgoogle.com/cz.

Google je ochranná známka společnosti Google Inc. Všechna další jména a názvy produktů či firem mohou být ochrannými známkami svých vlastníků.Štítky: ,