Google

Novinky ze společnosti Google

  1. O společnosti Google
  2. Novinky ze společnosti Google
  3. Tiskové centrum Google ČR
  4. Zpravodajské oznámení

Vzdělávací granty nabídnou šanci téměř třem stovkám českých učitelůVzdělávací granty nabídnou šanci téměř třem stovkám českých učitelů

Google podpoří semináře pro učitele, kteří mají zájem o rozvoj internetové gramotnosti a využití technologií ve výuce

Přestože se podle průzkumu (Millward Brown, leden 2013) vybavení a možnosti škol liší, učitelé se shodují, že internet a jeho nástroje nevyužívají v rámci vyučování v odpovídající míře a uvítali by v tomto směru pomoc. Český Google proto společně s Institutem pro další vzdělávání vyhlašuje bezplatné semináře pro české učitele, kteří mají zájem se vzdělávat v rámci využití nových technologií ve vzdělávání. Pět pilotních seminářů se v průběhu května uskuteční v jednotlivých částech České republiky. Google zároveň i letos dotuje osm kurzů pro učitele, které organizuje Akademie moderního vzdělávání.

Čeští učitelé jsou si podle kvalitativního průzkumu MB vědomi toho, že internet jim může přímo ve vyučování výrazně pomoci, ale sami si nedokážou představit jak, protože je na to nikdo nepřipravil. Podle jejich slov je to pro ně zatím náročné, komplikované či nevypočitatelné. Informace vyhledávají spíše náhodně, neumějí si vybrat konkrétní informační zdroje, chybí jim odborné tipy a triky “jak na to”. Internet používají spíše v rámci příprav na vyučování, když nemají k dispozici kvalitní materiály nebo chtějí hodinu obohatit multimediálním obsahem (Millward Brown, leden 2013).

Vzdělávací granty pro učitele jsou součástí programu “Google pro vzdělávání v Česku” a spadají hned do dvou ze tří klíčových oblastí. Jednak podpoří rozvoj internetové gramotnosti na základních školách a zároveň učitele naučí využívat nové technologie v procesu výuky, která je pak efektivnější a zábavnější i pro žáky. Výstupem seminářů bude vypracování výukových materiálů pro jednotlivé předměty tak, aby je mohli využít i další učitelé na českých základních školách.

„Chápeme, že učitelé nemají moc příležitostí, jak se vzdělávat v oblasti nových technologií nebo si dokonce rozvoj v této oblasti sami financovat. Proto jsme chtěli ve spolupráci s partnery vymyslet, jak pomoci nejenom těm, kteří se semináře přímo zúčastní, ale všem ostatním, kteří mají zájem novými technologiemi vyučování usnadnit a zpříjemnit,” říká Janka Zichová, PR manažerka českého Googlu, a dodává: „V jednotlivých regionech podpoříme ve spolupráci s Institutem pro další vzdělávání a Akademií moderního vzdělávání hned několik seminářů, které učitelům nabídnou návod, jak si s internetem a technologiemi snadno poradit.”

*Institut pro další vzdělávání (IDV) nabízí učitelům - běžným uživatelům internetu - zcela bezplatné kurzy pod názvem “Služby Google ve škole”. V rámci seminářů se zaměří zejména na pokročilé vyhledávání, využití YouTube a Map včetně online atlasu světa Google Earth. Zároveň naučí učitele spolupracovat, komunikovat a sdílet “v cloudu” pomocí balíčku online služeb pod názvem Google Apps včetně využití online úložiště Disku Google.

„Pro učitele je velmi náročné zachytit trend rychlého rozvoje technologií a jejich zapojení do běžného života. Našim cílem proto je učitelům pomoci se zorientovat ve světě ICT, pochopit, jak mohou technologie - tak blízké jejich žákům - ve výuce využít. Ty představují přínos nejenom pro vzdělávací proces jako takový, ale také pro vzájemný vztah učitel - žák,” říká Jiří Havlík z Institutu pro další vzdělávání.

Na bezplatné semináře se může na stránce www.idv.cz  registrovat kdokoliv z řad českých učitelů, přičemž jedinou podmínkou je vypracování výukových materiálů pro konkrétní předmět. Semináře (od 13:00 - 16:15, 4 x 45 minut) proběhnou v:

     Českých Budějovicích (21. května),
     Plzni (22. května),
     Praze (23. května)
     Liberci (28. května), 
     Ústí nad Orlicí (27. května).

Po vyhodnocení pilotní vlny seminářů plánuje IDV a český Google zorganizovat další bezplatné semináře na podzim roku 2013.

*Akademie moderního vzdělávání (AMV) otevírá dotované a MŠMT akreditované kurzy pro učitele pod názvem “Google, media, komunikace“ - Držte krok se svými žáky”.

„Ohlasy od učitelů na tyto semináře jsou velice pozitivní, protože jim skutečně pomáhají snáze „držet krok s jejich žáky“. A ještě jedna zkušenost učitelů byla pro nás při setkání s nimi zajímavá -  učitelé s delší praxí si začínají stěžovat na své mladé kolegy-absolventy nebo s krátkou praxí, že nové technologie odmítají. Do hodin chodí zásadně pouze s papírovou učebnicí. Takže jek je vidět, na věku nezáleží, důležitá je chuť,“ popisuje ředitelka AMV Jitka Pokorná.   

Čtyři kurzy proběhnou do konce školního roku, a to:

     v Praze (22. května),

     Olomouci (29. května),

     Ostravě (3. června) a

     Slaném (5. června),

další čtyři pak v období od září do listopadu.


Více informací o:
     kampani “Google pro vzdělávání v Česku” na www.provzdelavani.cz
     bezplatných seminářích IDV na www.idv.cz (dotazy možné posílat na google@idv.cz)
     dotovaných kurzech AMV na google.modernivzdelavani.cz


Dotazy tisku za Google:                                                                    
Judita Hrubešová                                                                                            
PR Consultant                                                                                   
Grayling Czech Republic                                                                
tel. 224 251 555, 775 558 271
judita.hrubesova@grayling.com                                   
               

O společnosti Google Inc.
Společnost Google, jakožto globální technologický lídr, se snaží neustále vylepšovat způsob propojování lidí
a informací. Inovace Googlu v oblasti vyhledávání a reklamy umožnily společnosti získat vedoucí pozici na internetu a vytvořit jednu z nejznámějších světových značek.

Google Česká republika
Česká pobočka Googlu byla založena v říjnu 2006 a od otevření pobočky uvedla na český trh zhruba stovku lokalizovaných služeb pro české uživatele. Včetně služeb jako Mapy Google, online kancelář v cloudu Dokumenty Google, Kalendář Google, Překladač Google, video portál YouTube, prohlížeč Google Chrome nebo operační systém Android. Malé, střední i velké firmy v Čechách mají možnost využít online reklamu v rámci vyhledávání a obsahové sítě (Google AdWords) nebo monetizovat svůj vlastní obsah v rámci služby Google AdSense.  V roce 2011 byl uveden projekt Google+, který portfolio Google služeb sjednocuje a propojuje. Společnost Google Česká republika uzavřela desítky lokálních partnerství s klíčovými hráči na trhu v různých oblastech (média, korporátní sektor, enterprise, neziskový sektor atd.). V obchodní oblasti (prodej reklamy ve vyhledávání i v obsahové síti) Google úzce spolupracuje s celou řadou mediálních i internetových agentur v České republice, primárně však s držiteli certifikace Google Certified Company. Více informací na www.googleblog.cz nebo media centru pro české novináře http://sites.pressatgoogle.com/cz.

# # #
Google je ochranná známka společnosti Google Inc. Všechna další jména a názvy produktů či firem mohou být ochrannými známkami svých vlastníků.

Štítky: ,