Google

Novinky ze společnosti Google

  1. O společnosti Google
  2. Novinky ze společnosti Google
  3. Tiskové centrum Google ČR
  4. Zpravodajské oznámení

Internetová gramotnost na českých školách: Učitelé uvítají pomoc, Google a ELAI ji nabízejí

Google pro vzdělávání v Česku


Společnosti chtějí na základě zjištění průzkumů a studií podpořit rozvoj internetové gramotnosti učitelů i žáků.

Přestože se podle průzkumu Millward Brown vybavení a možnosti škol liší, učitelé se shodují, že internet a jeho nástroje nevyužívají v rámci vyučování v odpovídající míře
a uvítali by v tomto směru pomoc. Studie potvrzují, že problém s bezpečným a efektivním využitím internetu pro získávání informací mají i samotní žáci. S cílem rozvoje internetové gramotnosti Google letos podpoří několik iniciativ, klíčovým je komplexní projekt IN-Generation, který European Leadership & Academic Institute (ELAI) zaměří na české základní školy.

Podle průzkumu Millward Brown (MB) přijde pouze 30% žáků (10-18 let) v rámci vyučování do kontaktu s internetem víc než jednou týdně (mladší žáci průměrně 1,4 krát týdně), nejvíce internetu odolává generace učitelů nad 45 let. Studie London School of Economics and Political Science zároveň odhaluje, že přestože je v ČR míra užívání internetu u věkové skupiny žáků obecně vysoká (např. 60% dětí od 9-15 let má sociální profil), úroveň vzdělání a povědomí
o správném a bezpečném užívání internetu je minimální.

Čeští učitelé jsou si podle kvalitativního průzkumu MB vědomi toho, že internet jim může přímo ve vyučování výrazně pomoci, avšak sami si nedokážou představit jak, protože je na to nikdo nepřipravil. Bariérou je, že je to pro ně zatím náročné, komplikované či nevypočitatelné. Informace vyhledávají spíše náhodně, neumějí si vybrat konkrétní informační zdroje, chybí jim odborné tipy a triky “jak na to”. Jsou také toho názoru, že žáci využívají internet pro zábavu
a často i k usnadnění domácích úkolů okopírováním cizího obsahu online. Podle nich žáci zatím neumějí s internetem smysluplně pracovat, mají potíže s vyhledáváním i analyzováním informací.

„V Česku se zatím nepodařilo realizovat žádný ucelený koncepční přístup k internetové gramotnosti dětí, a to ani z operačních programů EU," říká Lukáš Sedláček, zakladatel
a ředitel společnosti ELAI, která ve spolupráci s experty připravuje komplexní projekt v oblasti internetového chování a vzdělávání dětí od 9 do 15 let pod názvem IN(ternet) Generation www.in-generation.cz. Projekt bude sloužit jako pilot pro širší užití v zemích EU.

Projekt IN-Generation, který od května 2013 zapojí děti, pedagogy i rodiče, vzniká pod záštitou Ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Fialy: „Domnívám se, že se jedná
o zajímavou a podnětnou aktivitu pro posílení internetové gramotnosti žáků v základním vzdělávání." Projekt již podpořili Rudolf Haňka, hlavní vědecký poradce předsedy Vlády ČR, Michal Mejstřík, Pavel Kohout a Tomáš Sedláček, členové NERVu a David Marek, hlavní ekonom Patria Finance. (pozn. více informací o projektu najdete na konci tiskové zprávy)

„V rámci průzkumu s Millward Brown jsme chtěli identifikovat slabá místa nebo mezery, které brání intenzivnějšímu využití bezplatných online nástrojů na školách, a to na straně učitelů i žáků,” říká Michal Zachar, marketingový manager českého Googlu, a dodává: „Kromě podpory projektu IN-Generation v současné době ve spolupráci s firmou SCIO distribuujeme do pěti a půl tisíce českých škol více než 11 tisíc návodů pro chytré vyhledávání na internetu pro učitele i žáky. Zároveň ve spolupráci s partnery již brzy plánujeme vyhlásit vzdělávací granty pro české učitele, kteří mají zájem se dozvědět, jak vyučování pomocí internetu usnadnit a zpříjemnit.”

Internet učitelé spíše používají v rámci příprav na vyučování, když nemají k dispozici kvalitní materiály nebo chtějí hodinu obohatit multimediálním obsahem. Zároveň je to pro ně snadnější ve speciálních učebnách, které jsou vybaveny interaktivními tabulemi nebo jinými zařízeními (např. v jazykových učebnách).

Žáci přitom v průběhu dospívání procházejí jakýmsi vývojovým cyklem online chování
a využívání internetu. Je zajímavé, že v jeho využívání dívkami a chlapci nejsou velké rozdíly. Platí přitom, že čím jsou mladší, tím větší vliv na jejich online chování mají jejich rodiče.

„Digitální kroky” žáků do 11 let se nesou ve znamení seznamování se s internetem, často ještě na rodičovském počítači, ale jejich online aktivita stále stoupá. Posléze se dostává do denní frekvence, kdy se velmi populárními stávají online hry, email a hledání informací pro domácí úkoly. Ve věku 14 let začínají „žít online” na sociálních sítích a někdy dostanou i svůj první chytrý telefon, který jim umožňuje kdykoliv a odkudkoliv komunikovat. Když už mají občanku v kapse, stávají se „internetově závislými” a když pak dosáhnou věku dospělosti, chtějí být mobilní, často používají laptopy a připojují se přes své chytré telefony.

Průzkum byl realizovaný ve spolupráci s výzkumnou agenturou Millward Brown (leden 2013)
a je součástí celoročního programu “Google pro vzdělávání v Česku” provzdelavani.cz.
O konkrétních iniciativách Googlu v oblasti internetové gramotnosti se dozvíte více v této části stránky.

O projektu IN-Generation

www.in-generation.cz

Projekt společnosti ELAI www.elai.cz (European Leadership & Academic Institute) přináší dětem ve věku 9-15 let vzdělávání zejména v oblastech vlivu digitálních médií na jejich život, zanechávání digitální stopy, rozpoznání „online“ a „offline“ identity, zodpovědného a etického užívání internetu, efektivního vyhledávání na internetu a bezpečí online. 

Projekt:

● je prvním uceleným komplexním projektem zapojujícím děti, pedagogy a rodiče do spolupráce na tématech internetového chování a vzdělávání,
● přinese příklady a základní metodologii, nástroje k výuce a podkladové materiály pro učitele,
● rodičům nabídne interaktivní nástroje pro domácí vzdělávání dětí,
● pro děti jsou připraveny interaktivní materiály, mobilní hra i zajímavý portál, kde si mohou osvojit potřebné dovednosti a znalosti. (pozn. děti se aktivně podílely již na samotném vývoji nástrojů i portálu a nadále se počítá také s jejich aktivním zapojením do přednáškové činnosti nebo sdílení zkušeností).

Projekt startuje v květnu 2013 spuštěním webové stránky www.in-generation.cz, kde učitelé naleznou metodologické postupy výukových aktivit a rodiče rady a nápady pro práci s dětmi. Ve druhé fázi proběhne pilotování projektu na základních školách a bude spuštěno interaktivní rozhraní pro děti.


O společnosti Google Inc.

Společnost Google, jakožto globální technologický lídr, se snaží neustále vylepšovat způsob propojování lidí
a informací. Inovace Googlu v oblasti vyhledávání a reklamy umožnily společnosti získat vedoucí pozici na internetu a vytvořit jednu z nejznámějších světových značek.

Google Česká republika

Česká pobočka Googlu byla založena v říjnu 2006 a od otevření pobočky uvedla na český trh zhruba stovku lokalizovaných služeb pro české uživatele. Včetně služeb jako Mapy Google, online kancelář v cloudu Dokumenty Google, Kalendář Google, Překladač Google, video portál YouTube, prohlížeč Google Chrome nebo operační systém Android. Malé, střední i velké firmy v Čechách mají možnost využít online reklamu v rámci vyhledávání a obsahové sítě (Google AdWords) nebo monetizovat svůj vlastní obsah v rámci služby Google AdSense. V roce 2011 byl uveden projekt Google+, který portfolio Google služeb sjednocuje a propojuje. Společnost Google Česká republika uzavřela desítky lokálních partnerství s klíčovými hráči na trhu v různých oblastech (média, korporátní sektor, enterprise, neziskový sektor atd.). V obchodní oblasti (prodej reklamy ve vyhledávání i v obsahové síti) Google úzce spolupracuje s celou řadou mediálních i internetových agentur v České republice, primárně však s držiteli certifikace Google Certified Company. Více informací na www.googleblog.cz nebo media centru pro české novináře http://sites.pressatgoogle.com/cz.

# # #

Google je ochranná známka společnosti Google Inc. Všechna další jména a názvy produktů či firem mohou být ochrannými známkami svých vlastníků.

Dotazy tisku za Google: Dotazy tisku za ELAI:
Judita Hrubešová Martina Vošahlíková
PR Consultant Project Manager
Grayling Czech Republic European Leadership & Academic Institute (ELAI)
tel. 224 251 555, 775 558 271 tel. 774 046 005
judita.hrubesova@grayling.comvosahlikova@elai.cz

Štítky: ,