Google

Novinky ze společnosti Google

  1. O společnosti Google
  2. Novinky ze společnosti Google
  3. Tiskové centrum Google ČR
  4. Zpravodajské oznámení

STUDIE: YouTube nabízí zajímavý dodatečný zásah s vysokou efektivitou

Výzkumná agentura Millward Brown poprvé změřila efektivitu cross-mediální kampaně se zapojením YouTube v Česku ve studii se zadavatelem Telefónica ČR.

Praha, 18. ledna 2012 - Speciální studie Millward Brown se společností O2 měla za cíl zanalyzovat jednotlivé offline i online média využité v reklamní kampani z hlediska zásahu, vlivu na značku i efektivity investice. Na základě zjištění doporučila agentura scénář pro optimalizaci mediamixu a přesun jednotlivých investic. Bylo zjištěno, že přesunem 15 % TV rozpočtu do YouTube, Reklamní sítě Google a tisku by bylo možné dopad kampaně na sledované cíle zlepšit o 5 procentních bodů. Poprvé se tak zkoumal i video portál YouTube v přímé interakci s televizí i dalšími médii.

Reklamní kampaň O2 probíhala od června do srpna 2011 a využila kombinaci offline médií (TV, tisk a outdoor) a online médií (YouTube, Reklamní síť Google a další online média). Studie Millward Brown zkoumala jednotlivá média na základě kritérií, jako je zásah cílové skupiny, vliv na značku z hlediska povědomí, zvažování O2 jako operátora, vnímání značky atd. a také efektivitu investice do jednotlivých médií v mixu. Pro potřeby průzkumu společnost využila nástroj CrossMedia Research™.

Celkové závěry potvrzují, že TV byla nejsilnější z hlediska zásahu i povědomí, nicméně online média YouTube a Reklamní síť Google měly prokazatelný vliv na cíle kampaně a zároveň byly analyzovány jako nejefektivnější média celé kampaně. YouTube a tisk mají zároveň výrazný vliv na zvažování využití (koupi) služby.

Nejefektivnějším řešením pro optimalizaci rozpočtu se ukázalo být přesunutí 15 % televizního rozpočtu ve prospěch následujících médií: YouTube (navýšení o 30 %), Reklamní síť Google (navýšení o 100 %) a tisku (navýšení o 25 %). Vliv kampaně na sledované cíle by se díky optimalizaci zvýšil o 5 % při současné finanční úspoře.

Zásah cílové skupiny
Nejsilnějším médiem z pohledu zásahu byla TV, která zasáhla 85 % cílové skupiny. Na YouTube byla oslovena více než třetina cílové skupiny (35 %) s poměrem investic TV : YouTube 93 % : 7 %. Studie se také zaměřila na překryv těchto médií, tj. jaká část cílové skupiny nebyla oslovena pomocí TV. Kampaň na YouTube přinesla 6% dodatečný zásah cílové skupiny.

Efekt na metriky značky
Z hlediska různých dopadů kampaně na značku lze jednoznačně říci, že v rámci kritéria “povědomí o značce” nejvíce přispěla TV (+1,6 %). Je zajímavé, že ke “zvažování O2 jako prvního operátora” nejvíce přispěla kampaň v tisku a na YouTube (+4 %).

Cenová efektivita investice
Srovnáním investicí do jednotlivých médií ve spojení s jejich podílem na dosažení jednotlivých cílů kampaně bylo zjištěno, že nejefektivnější byla display kampaň v Reklamní síti Google. Reklamní síť Google doručila srovnatelný zásah jako display reklama v jiných online sítích, nicméně s dvojnásobnou frekvencí a za 1/3 rozpočtu.

Na výzkumném projektu se spolupodílely i agentury ZenithOptimedia a H1.cz.

Více informací o Reklamní síti Google najdete zde o YouTube možnostech pro inzerenty zde.# # #

O společnosti Google Inc.

Inovativní vyhledávací technologie společnosti Google umožňují každodenní přístup k informacím milionům lidí po celém světě. Google založili v roce 1998 Larry Page a Sergey Brin, dva studenti univerzity ve Stanfordu, a dnes má přední postavení na všech hlavních globálních trzích. Model cílené reklamy, který Google nabízí svým zákazníkům, poskytuje firmám všech velikostí měřitelné výsledky a zároveň rozšiřuje možnosti internetu pro samotné uživatele. Centrála společnosti Google se nachází v americkém Silicon Valley, jednotlivé pobočky pak na různých místech Ameriky, Evropy a Asie. Více informací najdete vždy na www.google.com.

Google Česká republika

Česká pobočka Googlu byla založena v říjnu 2006, nyní dosáhla s partnerem Centrum Holdings 51% podílu na trhu vyhledávání (Toplist, 2. týden 2011). Google od otevření pobočky uvedl na český trh zhruba stovku lokalizovaných služeb pro české uživatele, a to včetně produktů jako Mapy Google, online kancelář Dokumenty Google, Kalendář Google, Překladač Google, video portál YouTube, prohlížeč Google Chrome nebo operační systém Android. Malé, střední i velké firmy v Čechách mají možnost využít online reklamu v rámci vyhledávání a obsahové sítě (Google AdWords) nebo monetizovat svůj vlastní obsah v rámci služby Google AdSense. Využít též mohou analytické nástroje pro plánování a měření kampaní: Google Analytics, Google Trends, Statistiky vyhledávání Google, Ad Planner, případně nástroj pro tvorbu grafických kampaní (Display Ad Builder). V roce 2011 byl uveden projekt Google+, který portfolio Google služeb sjednocuje a propojuje.

O YouTube

YouTube je nejoblíbenější video platformou na světě, jež umožňuje milionům lidí sdílet a sledovat původní videa. YouTube funguje jako fórum a distribuční platforma, na níž se mohou setkávat miliony lidí z celého světa a vyměňovat si zde své postřehy i zkušenosti. Zároveň slouží jako velice efektivní platforma pro inzerenty, a to nezávisle na tom, o jak velkou společnost se jedná. YouTube má ústředí v kalifornském San Brunu a je stoprocentně vlastněnou dceřinou firmou společnosti Google.

YouTube vstoupil na český trh v říjnu 2008. V roce 2010 se stal podle průzkumu TNS Infratest (červenec 2010) vedoucím videoportálem v České republice z hlediska velikosti, povědomí i obliby. Podle průzkumu to dokazuje i fakt, že tři čtvrtiny uživatelů internetu YouTube používají, třetina z nich dokonce na denní bázi. Povědomí o YouTube má 98% dotazovaných alespoň podle jména, 70 % respondentů však zná tento videoportál velmi dobře. Dvě třetiny uživatelů by YouTube hodnotilo jako velmi dobrý až excelentní. Zajímavý je i fakt, že YouTube u střední věkové kategorie (30-49 let) má srovnatelnou pozici s televizí. U mladší generace (do 30 let) má YouTube mnohem větší zásah. YouTube pokračuje expanzí do mobilního prostředí, kde 44 % dotazovaných potvrdilo, že již využívá či plánují využívat mobilní verzi této platformy. Ve srovnání s listopadem 2008 vzrostl zásah portálu YouTube v Česku o 20 % (zdroj: Google) a nadále se zvyšuje.

Technická podpora pro české uživatele

Pro více informací o produktech Google mohou čeští uživatelé kontaktovat komunitu laiků, vývojářů a IT pracovníků na portálu GUG.cz. Jde o externí projekt, který kromě technické podpory ve spolupráci s inženýry
z Googlu, nabízí i širokou škálu novinek, diskusních fór a odborných přednášek.

# # #


Google je ochranná známka společnosti Google Inc. Všechna další jména a názvy produktů či firem mohou být ochrannými známkami svých vlastníků.

Dotazy tisku:

Lenka Rogerová
Grayling Czech Republic
tel. 224 251 555, 606 728 703
lenka.rogerova@grayling.com

Štítky: ,